Zápis do mateřské školy

Aktuálně nás čeká v příštích dnech:

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Zápis 1 Zápis 2 Zápis žádost Zápis očkování

 

Informace k návratu dětí do mateřské školy

Od pondělí 12. 4. 2021 bude zahájen provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou

a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Dále se mohou prezenční výuky zúčastnit i děti, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí dětí na testování.

Testování se bude provádět 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, za přítomnosti zákonných zástupců.

Testovat budeme antigenními testy LEPO RAPID.

Podrobnější informace obdrželi zákonní zástupci dětí, kterých se prezenční výuka týká.

 

V případě dotazů pište na e-mail reditelkams@obecpodluhy.cz nebo z.drabkova@praskolesy.cz.

Naše Vánoce 2020

Mateřská škola Podluhy

Mateřská škola Podluhy
Podluhy čp. 89
268 01 Hořovice
Ředitelka: Zdeňka Drábková

O nás

Naším hlavním cílem je šťastné a spokojené dítě. To pro nás znamená spolupodílet se na výchově a vzdělávání zdravého a vyrovnaného člověka, který si váží nejen sám sebe, ale i druhých lidí.

Učitelky

1. třída Maryna Irhovtsiy
2. třída Ivana Miškovičová
3. třída Ilona Stelšovská

Kontakt

Telefon: 311 512 351
735 757 021
E-mail: skolkaodhlasovani@obecpodluhy.cz
reditelkams@obecpodluhy.cz
IČ: 71007954

CO VAŠE DÍTĚ POTŘEBUJE DO ŠKOLKY

 • sáček do šatny na oblečení (nové děti)
 • pohodlné oblečení do třídy (triko, punčocháče, elasťáky, tepláky, zástěrky…)
 • pevné bačkorky/sandálky, ne pantofle! 
 • Doporučení pediatra: Na botech pro dítě určitě nešetřit! Následky dlouhodobého nošení bot, které nezpevní nohu (levné gumové) mají fatální následky na páteř.
 • druhé bačkory/sandálky do třídy na obecním úřadu (jen předškoláci)
 • cvičební úbor – kraťásky, triko (jen předškoláci)
 • pyžamo
 • sportovní oblečení /obutí pro pobyt venku (možnost ušpinění)
 • pláštěnku, pevnou obuv – gumáky, na pobyt venku při dešti
 • v zimě – oblečení na klouzačku – oteplovačky, obuv
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, elasťáky, punčocháče)

Kde nás najdete

Napište nám..Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu
„MŠ Podluhy – Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014813, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 394 638,- Kč.