Výše stravného:

strávníci 3 - 6 let … 31 Kč (přesnídávka 7 Kč, oběd 18 Kč, svačina 6 Kč)
strávníci 7 - 10 let … 33 Kč (přesnídávka 8 Kč, oběd 19 Kč, svačina 6 Kč)

Informace k platbě stravného a školného

Vážení rodiče, od září přecházíme k platbě stravného a školného inkasem. Více informací..