MATEŘSKÁ ŠKOLKA PODLUHY

Vážení rodiče,

od září přecházíme k platbě stravného a školného inkasem. Platby budou strhávány zálohově vždy k 15. dni v měsíci na daný měsíc (v září na září).

Prosíme tedy o zřízení souhlasu s inkasem (350 Kč školné + stravné – počet dní v měsíci x 31 Kč). Tato částka Vám bude strhnuta zálohově. Zálohy Vám budou vyúčtovány a popřípadě vráceny v lednu a červnu. Souhlas s inkasem (s číslem Vašeho účtu) prosíme o předání paní učitelkám.  

Příspěvek na akce školy

Na akce školy (divadla, výlety) budeme vybírat částku 1 500 Kč (hotově oproti dokladu). Těm, kterým nebyl vrácen přebytek z minulého školního roku, bude počítána jen částka po odečtení přebytku.

Budeme vybírat pouze v určité dny.

Prosíme o sledování nástěnky. 

Děkujeme!